Biogram

Wykształcenie

Wykształcenie prawniczo-administracyjne Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Prawa i Administracji – mgr Administracji – rok ukończenia 2004.

Studia podyplomowe:

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach- Wydział Prawa i Administracji- „Samorząd Terytorialny” – rok ukończenia 2009;
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie-Wydział Prawa i Administracji- „Prawo Unii Europejskiej” – rok ukończenia 2010;
 • Dyplom Ministra Skarbu Państwa potwierdzający zdany egzamin na członka rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa, 2009;
 • Wyższa Szkoła Humanitas – Wydział Administracji i Zarządzania – „Zarządzanie zasobami ludzki” – rok ukończenia 2014.
 • Obecnie doktorantka III roku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, W Katedrze Samorządu Terytorialnego. Temat rozprawy doktorskiej poświęcony tematyce samorządu terytorialnego.

Konferencje w roku 2017/2018 r.

 • IV Warsztaty Doktoranckie organizowane przez Uniwersytet Śląski nt: „Konfliktów w prawie”, podczas których wygłosiłam referat pt: „Procedura wygaśnięcia mandatu wójta jako przykład konfliktu w prawie”, czerwiec 2017 r.
 • V Warsztaty Doktoranckie orgaznizowane przez Uniwersytet Śląski nt: „Źródła w prawie”, podczas których wygłosiłam referat pt: „Pozycja osoby pełniącej funkcję organu wykonawczego gminy w świetle ochrony jej dóbr osobistych” lipiec 2018 r.- zajęłam II miejsce w konkursie.
 • III Śląska Konferencja Medyczno- Prawna –organizowana przez Uniwersytet Śląski w Katowicach, Śląską Izbę Lekarską i Adwokaturę Polską.
 • IV Śląska Konferencja Medyczno- Prawna –zorganizowana przez Uniwersytet Śląski w Katowicach, Śląską Izbę Lekarską i Adwokaturę Polską.
 • Szkolenie nt: „Bezpieczeństwo opieki zdrowotnej i monitorowanie zdarzeń niepożądanych”- zorganizowanej przez Centrum Monitorowania Jakości z Krakowa dla Pełnomocników szpitali ubiegających się o akredytację Ministra Zdrowia.

Publikacje

 • Program „Przyjazne Miasto” – Strategia Rozwoju Miasta Czeladź do roku 2015.
 • Artykuł „Procedura wygaśnięcia mandatu wójta jako przykład konfliktu w prawie”- publikacja rok 2017 r.
 • Artykuł „Pozycja osoby pełniącej funkcję organu wykonawczego gminy w świetle ochrony jej dóbr osobistych” rok 2018 r.

Doświadczenie zawodowe

 • Sąd Rejonowy w Będzinie- staż w czasie studiów;
 • Od 2003 r. zatrudniona w Urzędzie Miasta Czeladź- Zastępca Kierownika Wydziału Prawno- Organizacyjnego; następnie Kierownik Wydziału Polityki Społecznej i Edukacji do 31.05.2013r.; Podczas pełnienia funkcji Kierownika Wydziału Edukacji i Polityki Społecznej pełniłam funkcję Członek Rady Społecznej PZZOZ w Będzinie;
 • Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej CTBS Spółka z o.o.;
 • Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Czeladź- jako Kierownik Wydziału Edukacji i Polityki Społecznej;
 • Ambasador ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno- edukacyjnej „ Sprawdź czy twoje picie jest bezpieczne”- PARPA;
 • Ambasador Kampanii „Postaw na rodzinę”- Krakowska Akademia Profilaktyki;
 • Ambasador ogólnopolskiej kampanii- „Zachowaj trzeźwy umysł” propagującej nowoczesną profilaktykę.
 • Doradca Wójta Gminy Bobrowniki-od 01.06.2013r. do 05.11.2013 r.
 • Zastępca Wójta Gminy Bobrowniki od 06.11.2013r. do 31.05.2015r .
 • Doradca Starosty Tarnogórskiego od 01.04.2015-do 9.04.2017 r.
 • Sekretarz Rady Nadzorczej Spółki „Recykling” Spółka z o.o. od kwietnia 2015r. do czerwca 2016 r.
 • Sekretarz Rady Nadzorczej Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego Spółka S.A. w Tarnowskich Górach od czerwca 2015 do 10.04.2017 r.
 • Pełnomocnik Zarządu ds. Akredytacji w Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym S.A. w Tarnowskich Górach od 10.04.2017 r. do nadal.

Umiejętności

 • zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • łatwość nawiązywania kontaktów,
 • zdolność w zakresie prowadzenia negocjacji,
 • umiejętności analityczne, w szczególności w zakresie prawnym.

Znajomość języków obcych: 

Język angielski- w stopniu zaawansowanym

Zainteresowania

Jazda konna, sporty zimowe, muzyka filmowa, teatr, podróże.